Giải pháp tuyển dụng
và phát triển nguồn nhân lực

  • Một trong bốn dự án trọng điểm được đầu tư trong năm 2022 nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại thị trường nâng cao khả năng tiếp cận ứng viên và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.
  • Đội ngũ dày dặn kinh nghiệm và có nhiều năm phát triển về công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, Big Data
  • Đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp chuyên sâu về quản trị và tối ưu hoạt động tuyển dụng tại Việt Nam